โรงพยาบาลราชวิถี

แบบประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19
ภาษาไทย || 中文 || English || 日本

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้ ตามความเป็นจริง

ในช่วง 14 วันก่อนป่วย
ท่านมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนี้

หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ เพื่อการประชาสัมพันธ์การดูแลตนเองให้ปลอดภัย และลดการมาโรงพยาบาลโดยไม่จำเป็น สำหรับประชาชนทั่วไป
ข้อที่ 1 : ท่านเดินทางหรืออยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 (สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึง ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน/จีนไทเป , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน) ใน 14 วันที่ผ่านมา
ข้อที่ 2 : เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจาก พื้นที่ที่มีรายงานการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสาย พันธุ์ใหม่ 2019 ข้อที่ 3 : มีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ป่วยเข้าข่ายหรือยืนยันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019